Open Data Commons Attribution License (ODC-By)

Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus

"De Gemeenschappelijk Onderwerpsontsluiting (GOO) of Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTR) is tot 1 januari 2012 bijgehouden en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek t.b.v. het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting. GOO was ontwikkeld om de onderwerpsontsluiting door wetenschappelijke bibliotheken gezamenlijk uit te voeren als onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) van Pica, later OCLC.

Brinkmanonderwerpen

"Volgens de thesaurus Brinkmanonderwerpen worden alle collecties van de Koninklijke Bibliotheek ontsloten. (...) Het doel van de thesaurus is het uniformeren van onderwerpen zodat het mogelijk wordt om de publicaties over een onderwerp in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden. De thesaurus bestaat naast de onderwerpstrefwoorden ook uit vormtrefwoorden en geografische trefwoorden.

Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

"De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) ook wel Persoonsnamenthesaurus genoemd, is onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC. (...) Het doel van de thesaurus is persoonsnamen te uniformeren zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een auteur in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam.

Virtual International Authority File

"The Virtual International Authority File (VIAF) is an international service designed to provide convenient access to the world's major name authority files. Its creators envision the VIAF as a building block for the Semantic Web to enable switching of the displayed form of names for persons to the preferred language and script of the Web user. VIAF began as a joint project with the Library of Congress (LC), the Deutsche Nationalbibliothek (DNB), the Bibliothèque nationale de France (BNF) and OCLC.

The Union List of Artist Names

"The ULAN is a structured vocabulary currently containing around 293,000 names and other information about artists. Names in ULAN may include given names, pseudonyms, variant spellings, names in multiple languages, and names that have changed over time (e.g., married names). Among these names, one is flagged as the preferred name. Although it is displayed as a list, ULAN is structured as a thesaurus, compliant with ISO and NISO standards for thesaurus construction; it contains hierarchical, equivalence, and associative relationships. The focus of each ULAN record is an artist.

The Getty Thesaurus of Geographical Names

"TGN is a structured vocabulary currently containing around 1,106,000 names and other information about places. Names for a place may include names in the vernacular language, English, other languages, historical names, names and in natural order and inverted order. Among these names, one is flagged as the preferred name. TGN is a thesaurus, compliant with ISO and NISO standards for thesaurus construction; it contains hierarchical, equivalence, and associative relationships. Note that TGN is not a GIS (Geographic Information System).

The Art and Architecture Thesaurus

"The AAT is a structured vocabulary currently containing around 131,000 terms and other information about concepts. Terms for any concept may include the plural form of the term, singular form, natural order, inverted order, spelling variants, scientific and common forms, various forms of speech, and synonyms that have various etymological roots. Among these terms, one is flagged as the preferred term, or descriptor. There may be multiple descriptors reflecting usage in multiple languages. Preferences for individual contributors may differ and are noted.