classification scheme

Hierarchical Taxonomy of Psychopathology

"Objectives of the Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) are to advance the classification of psychopathology to maximize its usefulness for research and clinical practice. The HiTOP aims to address limitations of traditional nosologies, such as the DSM-5 and ICD-10, including arbitrary boundaries between psychopathology and normality, often unclear boundaries between disorders, frequent disorder co-occurrence, heterogeneity within disorders, and diagnostic instability.

Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie

"Bei den Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie handelt es sich um eine grobe fachliche Gliederung mit ca. 100 Klassen, die auf der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC 23) basieren. Sie werden seit 2004 für die Reihen A, B, C, H, O und den Neuerscheinungsdienst der Deutschen Nationalbibliografie verwendet. Die Reihen M (Musikalien) und T (Musiktonträgerverzeichnis) folgen ebenfalls der Gliederung nach DDC; die Sachgruppe 780 Musik wird dabei DDC-gemäß in weitere Unterklassen aufgeteilt.

Nederlandse Uniforme Rebrieksindeling

"In de jaren 70 van de vorige eeuw is de Uniforme Genre Indeling (UGI) ingevoerd en in 1986 vervangen door de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI). Per 1 april 2002 werd de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) ingesteld, omdat de oude codering niet meer voldeed. Onder auspiciën van de Nederlandse en Vlaamse Boekverkopersbond en met subsidie van het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) is deze herziening tot stand gekomen. De uitgever bepaalt de NUR-code van een uit te geven boek.

Pages