Bokmål

UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren

"A collection of 2000 administrative terms with English - Norwegian bokmål/Norwegian bokmål - English and English - Norwegian nynorsk/Norwegian nynorsk - English translations, from the Norwegian Institutions of Higher Education.

The termbase translates from Norwegian bokmål/Norwegian nynorsk to British English and the other way round. (The base uses the Oxford University Press house style.)"

Eating and Drinking Ability Classification System for Individuals with Cerebral Palsy

"We have developed a new Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) for people with cerebral palsy. EDACS describes five distinct levels of ability using the key features of safety and efficiency (...). Our new Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) offers an alternative to subjective terms such as mild and moderate and severe which have no agreed definition. We developed EDACS by consulting with people with cerebral palsy, parents and experts around the world.

SNORRE

"Termbasen SNORRE er utviklet av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid. I SNORRE finnes oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr og -anlegg, skipsbygging og marine konstruksjoner, bedriftsorganisasjon og -ledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi. Hovedtyngden av termene i databasen er ekserpert fra oversatte standarder.

EuroTermBank

"Consistent, harmonised and easily accessible terminology is an extremely important stronghold for ensuring true multilingualism in the European Union and throughout the world. From EU legislation and trade to the needs and mobility of every EU citizen, terminology is the key for easy, fast and reliable communications. However, new EU member countries face the issue of terminology resource fragmentation across different institutions, inconsistency and lack of coordination in terminology development, as well as structural and technical incompatibility.

Fartygstyper

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt.

Realfagstermer

"Realfagstermer er et kontrollert, pre-koordinert emneordsvokabular som i hovedsak dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Emneordene er publisert som frie, åpne data, og inneholder per januar 2015 rundt 15 000 emneord som kan brukes frittstående, eller kombinert til strenger (nærmere 16 000 strenger per januar 2015)."

Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary

"Electropedia (also known as the 'IEV Online') is the world's most comprehensive online electrical and electronic terminology database containing more than 20 000 terms and definitions in English and French organized by subject area, with equivalent terms in various other languages (...). (...) Electropedia is produced by the IEC, the world’s leading organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies – collectively known as 'electrotechnology'.

Pages