Unknown

Nederlandse Uniforme Rebrieksindeling

"In de jaren 70 van de vorige eeuw is de Uniforme Genre Indeling (UGI) ingevoerd en in 1986 vervangen door de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI). Per 1 april 2002 werd de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) ingesteld, omdat de oude codering niet meer voldeed. Onder auspiciën van de Nederlandse en Vlaamse Boekverkopersbond en met subsidie van het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) is deze herziening tot stand gekomen. De uitgever bepaalt de NUR-code van een uit te geven boek.

Catalogue of Life

"The Catalogue of Life (CoL) is the nearest thing to a comprehensive catalogue of all known species of organisms on Earth. Continuous progress is made towards completion, and this edition contains 1,639,016 living and 5,763 extinct species. Please note that this is probably just over three quarters of the world's known species. This means that for many groups it continues to be deficient, and users will notice that many species are still missing from the Catalogue.

Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts

"The Multilingual dictionary of cataloguing terms and concepts contains definitions for many terms and concepts used by the library cataloguing community. Terms and definitions are available in English and a variety of other languages.
The MulDiCat project was begun by Monika Muennich in 1998 for IFLA's Cataloguing Section. It was stored in a proprietary database developed by Bernard Eversberg in 2003. It has now re-emerged in part as a Word table and as a SKOS file on the new IFLA Namespace.

Trefwoordenthesaurus

"De NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus is een geautomatiseerd onderwerpsontsluitingssysteem ten behoeve van collecties in openbare bibliotheken, op basis van de termen die aan de bibliografische producten van NBD|Biblion worden toegekend. In deze thesaurus zijn alle door NBD|Biblion goedgekeurde ontsluitingstermen voor alle mediasoorten opgenomen. Dit heeft als voordeel dat de ontsluitingstermen eensluidend zijn. Dat wil zeggen dat gebruikers niet worden geconfronteerd met andersluidende termen voor hetzelfde begrip.

Pages