Turtle

Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus

"De Gemeenschappelijk Onderwerpsontsluiting (GOO) of Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTR) is tot 1 januari 2012 bijgehouden en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek t.b.v. het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting. GOO was ontwikkeld om de onderwerpsontsluiting door wetenschappelijke bibliotheken gezamenlijk uit te voeren als onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) van Pica, later OCLC.

FIBO Vocabulary

"The FIBO vocabulary is distributed using the Simple Knowledge Organization System (SKOS). (...) The FIBO Vocabulary uses SKOS to provide a machine-readable dictionary of the FIBO terminology. (...) The FIBO Vocabulary is distributed as a machine-readable file in which the FIBO class hierarchy is rendered as a tree strucutre of broader and narrower terms. Properties in FIBO appear as properties in the FIBO vocabulary. Logical restrictions relating pairs of FIBO classes are rendered as simple relationships between corresponding concepts in FIBO Vocabulary.

Controlled Vocabularies for the Asset Description Metadata Schema

"SKOS, the Simple Knowledge Organisation System, is a common data model for sharing controlled vocabularies such as code lists, thesauri, and taxonomies via the Web in a machine-readable format. Recently, six new controlled vocabularies, specified as part of the Asset Description Metadata Schema v1.00 (ADMS), have been published on the Web using the SKOS vocabulary.
The Asset Description Metadata Schema (v1.00) (ADMS) proposes six new controlled vocabularies (...), and specifies for each vocabulary and term corresponding purl.org term URIs (...):

Pages