700 The Arts

Glosario da Arte Contemporánea

"Este glosario naceu da necesidade de ampliar os repertorios terminográficos sobre arte contemporánea que incluísen o galego como lingua de traballo. Actualmente, a arte está a adquirir un gran pulo en Galicia, principalmente grazas á actividade de novos museos, galerías e salas de exposicións que amosan o traballo dos artistas máis novos ou innovadores do panorama internacional.

"This glossary was born of the need to expand the repertoires terminographic about contemporary art that included the galician as a working language. Today, art is to acquire a big push in India, mainly thanks to the activity of new museums, galleries and exhibition halls that show the work of younger artists or innovative on the international scene.

Vitruvio

"Vocabulario controlado especializado en arquitectura, arte, diseño y urbanismo. (...) 2750 Términos, 758 Relaciones entre términos, 351 Términos equivalentes."

"Controlled vocabulary specialized in architecture, art, design and urbanism. (...) 2750 Terms, 758 Relationships between terms, 351 Equivalent terms."

PeriodO

"PeriodO is a gazetteer of scholarly definitions of historical, art-historical, and archaeological periods. It eases the task of linking among datasets that define periods differently. It also helps scholars and students see where period definitions overlap or diverge."

Pages