edit

Thesaurus of cultural heritage

"Thesaurus of cultural heritage" was created within the framework of the project "Dictionary of hierarchical terminology of cultural heritage - a tool supporting the creation and use of databases of monuments of art", realized by the Documentary Museum of Art Monuments of the Institute of Art History of the University of Wrocław in 2007-2009 under the supervision of prof. Project No. N 17 0004 04. The aim of the project was to develop and make available a hierarchical dictionary of terms used to describe works of visual art and tools enabling its further development based on the cooperation of related institutions. Over the course of the project, more than 8000 concepts were introduced to the vocabulary, primarily concerning the classification of material and formal works of art and the material and technique of their implementation. "

"'Tezaurus dziedzictwa kulturowego' powstał w ramach projektu 'Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego – narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystywanie baz danych obejmujących zabytki sztuki', realizowanego przez Pracownię Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2007-2009 pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza (IV Konkurs Projektów Badawczych Rozwojowych, projekt nr N 17 0004 04). Celem projektu było opracowanie i udostępnienie online słownika hierarchicznego pojęć, służących opisowi dzieł sztuk plastycznych, oraz narzędzi umożliwiających jego dalszą rozbudowę w oparciu o współpracę instytucji związanych z dokumentacją dziedzictwa kulturowego. W trakcie trwania projektu do słownika wprowadzono ponad 8000 pojęć, dotyczących przede wszystkim klasyfikacji rzeczowej i formalnej dzieł sztuki oraz materiału i techniki ich wykonania."

Titles
  • Thesaurus of cultural heritage
  • Tezaurus dziedzictwa kulturowego
KOS Type
Subject
Languages
  • pl
URI http://bartoc.org/en/node/995
Homepage http://sai.bu.uni.wroc.pl:8080/The2/
Access
Format
Publisher
Address
  • pl. Uniwersytecki 1
  • Wrocław
  • 50-137
  • Poland
Languages
  • pl