edit

Catalan classification of productes per activitats

"Les classificacions estadístiques s'agrupen per tipologies temàtiques anomenades 'famílies', i les principals són les classificacions econòmiques (activitats econòmiques i productes) i les classificacions demogràfiques i socials (ocupacions, educació i sanitàries). (…) [Les] classificacions de productes (béns transportables o mercaderies i béns no transportables o serveis) categoritzen productes per tal d'elaborar estadístiques que els relacionin amb les operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport)."

"The statistical classifications are grouped into typologies of family anomalies, principally economic classificacions (economic and product activitats) and demographic and social classifications (occupations, education and health). Products (transportable goods or merchandises and goods not transportable or stable) categorize productions per se to produce statistics that relate to the operations to which they are sotmeten (producció, comerç exterior i transport). "

Titles
  • Classificació catalana de productes per activitats
  • Catalan classification of productes per activitats
  • CCPA-2014 (ca)
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/994
Homepage http://www.idescat.cat/Classif/
Access
License
Format
Publisher
Address
  • Via Laietana, 58
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08003
  • Spain
Languages
  • ca