edit

Disciplines of the Information Archives

"The Finnish Social Science Data Archive uses the CESSDA topic classification in its descriptors as well as its own classification."

"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto käyttää aineistojen kuvailuissa CESSDAn aihepiiriluokituksen lisäksi omaa tieteenalaluokitustaan."

Titles
 • Disciplines of the Information Archives
 • Tietoarkiston tieteenalaluokitus
 • Finnish Social Science Data Archive Topic Classification
 • FSD Topic Classification
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/964
Homepage http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/arkistointi/FSD_topcClas.html
Access
Format
Publisher
Address
 • Åkerlundinkatu 5 B
 • Tampere
 • 33100
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv