edit

Ontology for Fiction

"KAUNO is an ontology for works of fiction. Its Finnish terms are based on Kaunokki thesaurus and Swedish on Bella thesaurus. The ontology is maintained by Helsinki City Library."

"KAUNO-ontologia on fiktiivisen aineiston ontologia, joka perustuu suomen kielen osalta Kaunokki-asiasanastoon (Verkko-Kaunokki) ja ruotsin kielen osalta Bella-asiasanastoon. KAUNOa ylläpidetään Helsingin kaupunginkirjastossa.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KAUNO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KAUNO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KAUNO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. KAUNOon sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Sen sijaan termien lukumäärätieto koskee vain KAUNOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä."

Titles
 • Ontology for Fiction
 • KAUNO
 • fiktiivisen aineiston ontologia
 • ontology for fiction
 • ontologi för fiktivt material
KOS Type
Subject
Languages
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/929
Homepage http://finto.fi/kauno/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Size 5874 Preferred terms (2017-02).
Languages
 • fi
 • sv