edit

Finnish Ontology of Health and Welfare

"Tero eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on mm. TerveSuomi-portaalin käyttämä aiheontologia. Se laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä. Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana."

Titles
 • Finnish Ontology of Health and Welfare
 • Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia
 • TERO
 • Ontologi för hälsa och välfärd
 • Finnish Ontology of Health and Welfare
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/928
Homepage http://finto.fi/tero/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Size 2476 Preferred terms (2017-01).
Languages
 • en
 • fi
 • sv