edit

Finnish Names of Plants

"Kasvien suomenkieliset nimet ­-ontologia tarjoaa kattavan kokoelman suomenkielisiä nimiä ja niiden tieteellisiä vastineita. Ontologia sisältää lajinimistöä eri puolilta maailmaa sekä kattavan määrän puutarha- ja viljelykasvinimistöä. Biologisen nimistön ajallinen muuttuvuus on huomioitu Kassun tietomallissa siten, että nimien muutosketjut ovat jäljitettävissä. Hauissa tulee näkyviin viimeisin voimassaoleva nimi. Kassu on ladattavissa sekä SKOS- että OWL-kielisen version sisältävänä tiedostona. OWL-muoto on näistä suositeltavampi vaihtoehto, mikäli ontologiaa halutaan käyttää omalla koneella. Lisätietoja ontologiasta ja sen päivityksistä löytyy Kassun kotisivuilta (http://kassuontologia.net)."

Titles
  • Finnish Names of Plants
  • Kasvien suomenkieliset nimet
  • Kassu
  • Kasvien suomenkieliset nimet ­-ontologia
  • Finnish Names of Plants
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
URI http://bartoc.org/en/node/927
Homepage http://finto.fi/kassu/fi/
Size 33995 Preferred terms (2017-01).
Languages
  • fi