edit

Viikin kampuskirjaston ontologia

"Maa- ja metsätalousalojen AFO-ontologia (n. 6 000 käsitettä) perustuu Agriforest-asiasanastoon, jota ylläpitää Helsingin yliopistoon kuuluva Viikin kampuskirjasto. Viikin tiedekirjasto on rakentanut yhteistyössä Semanttisen laskennan tutkimusryhmän kanssa Agriforest-ontologiasta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla Agriforest-ontologiaa Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Näin on voitu selkeyttää käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. Agriforest-ontologian ja YSOn muodostama yhdistelmäontologia soveltuu erityisesti Viikin tiedekirjaston tieteenalojen (mm. maatalous, metsätalous, eläinlääketiede, elintarvikeala, ympäristötieteet, biologia) aineistojen kuvailuun."

Titles
 • Viikin kampuskirjaston ontologia
 • AFO
 • Agriculture and Forestry Ontology
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/926
Homepage http://finto.fi/afo/fi/
Access
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv