edit

Puolustushallinnon ontologia

"Puolustushallinnon ontologia PUHO on Puolustushallinnon asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia, joka sisältää maanpuolustukseen liittyvää käsitteistöä. Asiasanasto on ollut käytössä vuodesta 2000 ja se on ontologisoitu Aalto-yliopistossa vuonna 2011."

Titles
 • Puolustushallinnon ontologia
 • PUHO
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/924
Homepage http://finto.fi/puho/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Services (API)
Size 2363 Preferred terms (2017-01).
Languages
 • en
 • fi
 • sv