edit

A discipline classification used in higher education research collection

"On development activities in statistics Research and Statistics Finland, in 2007, introduced by the discipline classification was revised in 2010 by dividing classes into smaller and earlier given the most appropriate entities Discipline classification is based on the OECD Discipline rating OKM used..., Published by R & D activities in support of statistics Frascati-Manual FOS classification"

"Tieteenalaluokitusta käytetään OKM:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta uudistettiin vuonna 2010 jakamalla luokkia pienempiin ja aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin. Tieteenalaluokitus perustuu OECD:n T&K-toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman Frascati-Manualin FOS-luokitteluun."

Titles
  • A discipline classification used in higher education research collection
  • Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
URI http://bartoc.org/en/node/921
Homepage http://finto.fi/okm-tieteenala/
Access
Format
Publisher
Address
  • The National Library of Finland
  • Fabianinkatu 35
  • Helsinki
  • 00170
  • Finland
Listed in
Services (API)
Size 74 Preferred terms (2017-01).
Languages
  • fi