edit

Julkisen hallinnon palveluontologia

"Julkisen hallinnon palveluontologian tavoitteena on edistää palvelujen semanttisesti yhdenmukaista kuvailua ja löydettävyyttä eri verkkopalveluissa sekä helpottaa palveluja koskevan tiedon käyttämistä ja tuottamista tietoverkoissa. Ontologian perustana on Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on liitetty noin 2307 julkisen hallinnon palveluihin liittyvää käsitettä. "

Titles
 • Julkisen hallinnon palveluontologia
 • JUPO
 • Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
KOS Type
Subject
Languages
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/920
Homepage http://finto.fi/jupo/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Size 2307 Preferred terms (2017-01).
Languages
 • fi
 • sv