edit

Julkishallinnon ontologia

"JUHO on julkishallinnon erikoissanasto, joka pohjautuu Valtioneuvoston asiasanastoon. JUHO on alunperin rakennettu Valtiokonttorin toimesta 2010. Sittemmin sitä on päivitetty Kansalliskirjaston Finto-projektissa ja nykyisin ontologiaa ylläpitää valtioneuvoston kanslian koordinoima asiantuntijaryhmä.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät JUHO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska JUHO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten JUHO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain JUHOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä."

Titles
  • Julkishallinnon ontologia
  • JUHO
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
Created 2010
URI http://bartoc.org/en/node/919
Homepage http://finto.fi/juho/
Access
License
Format
Publisher
Address
  • The National Library of Finland
  • Fabianinkatu 35
  • Helsinki
  • 00170
  • Finland
Listed in
Languages
  • fi