edit

Names of Finnish Corporate Bodies

"Please, do not use.

Maintenance of The Names of Finnish Corporate Bodies (Suomalaiset yhteisönimet) ended in December 2020. You can find the names of the Finnish corporate bodies in KANTO (http://finto.fi/finaf/en/), where you can see the names of persons associated with Finnish publications as well.

The Finnish community names cover the reference names of the National Library of Finland in the description of the national bibliography of the National Library of Finland and the target communities of the Finnish publishing houses, and the names of the music material are not yet available. Can also be linked to a previous or recent name in the Community The following are the rules and policies of the Finnish Listing Rules for the search part of the list: Updates of name forms are made when the same entity appears differently in the following publication. The name tag has been revised. Finnish community names are intended for use with books, articles, electronic material and other material Type indexing and data retrieval. Uniform form names help data writers and seekers find just the right community. On the one hand, they can tie together the various variants of the above mentioned names and, on the other hand, distinguish between the same names (eg Nokia City and Nokia). "

"Suomalaiset yhteisönimet kattaa Kansalliskirjaston kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimimuodot suomalaisten julkaisujen tekijä- ja kohdeyhteisöistä. Musiikkiaineiston yhteisönimet eivät ole vielä käytettävissä. Tietueissa ovat yhteisön vakiintuneet, julkaisuista otetut nimimuodot ja sen lisäksi mahdolliset erikieliset muodot ja yhteisön muut nimet (esim. lyhenne). Ne voidaan myös linkittää yhteisön edelliseen tai uudempaan nimeen. Suomalaisten yhteisönimien tallennuksessa on noudatettu Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot osan sääntöjä ja linjauksia. Nimimuotojen päivitykset tehdään silloin, kun sama yhteisö esiintyy eri nimisenä seuraavassa julkaisussa. Lähde-lisätiedosta selviää usein mistä julkaisusta yhteisönimi on otettu tai mistä muusta tiedonlähteestä nimimuoto on tarkistettu. Suomalaiset yhteisönimet on tarkoitettu käytettäviksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistotyyppien indeksointiin sekä tiedonhakuun. Yhtenäistetyt nimimuodot auttavat tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita löytämään juuri oikean yhteisön. Niiden avulla voidaan toisaalta sitoa yhteen yllämainitut nimen eri variantit ja toisaalta erottaa toisistaan samannimiset yhteisöt (esim. Nokian kaupunki ja Nokia yritys)."

"Älä käytä tätä.

Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen loppui joulukuussa 2020. Uudet yhteisönimet päivittyvät KANTOon (http://finto.fi/finaf/fi/). KANTO - Kansalliset toimijatiedot on palvelu, jossa yhteisöjen ja henkilöiden tiedot ovat julkaistuja avoimena datana. Toimijoihin liittyvät aineistot ovat linkitettynä ja näkyvät erillisenä listauksena.

Suomalaiset yhteisönimet kattaa Kansalliskirjaston kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimimuodot suomalaisten julkaisujen tekijä- ja kohdeyhteisöistä. Musiikkiaineiston yhteisönimet eivät ole vielä käytettävissä. Tietueissa ovat yhteisön vakiintuneet, julkaisuista otetut nimimuodot ja sen lisäksi mahdolliset erikieliset muodot ja yhteisön muut nimet (esim. lyhenne). Ne voidaan myös linkittää yhteisön edelliseen tai uudempaan nimeen. Suomalaisten yhteisönimien tallennuksessa on noudatettu Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot osan sääntöjä ja linjauksia. Nimimuotojen päivitykset tehdään silloin, kun sama yhteisö esiintyy eri nimisenä seuraavassa julkaisussa. Lähde-lisätiedosta selviää usein mistä julkaisusta yhteisönimi on otettu tai mistä muusta tiedonlähteestä nimimuoto on tarkistettu. Suomalaiset yhteisönimet on tarkoitettu käytettäviksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistotyyppien indeksointiin sekä tiedonhakuun. Yhtenäistetyt nimimuodot auttavat tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita löytämään juuri oikean yhteisön. Niiden avulla voidaan toisaalta sitoa yhteen yllämainitut nimen eri variantit ja toisaalta erottaa toisistaan samannimiset yhteisöt (esim. Nokian kaupunki ja Nokia yritys)."

Titles
  • Names of Finnish Corporate Bodies
  • Suomalaiset yhteisönimet
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
URI http://bartoc.org/en/node/918
Homepage http://finto.fi/cn/fi/
Access
License
Format
Publisher
Address
  • The National Library of Finland
  • Fabianinkatu 35
  • Helsinki
  • 00170
  • Finland
Contact toimijakuvailu-posti@helsinki.fi
Listed in
Services (API)
Size 49669 (2020-12)
Languages
  • fi