edit

KOKO Ontology

"KOKO is a collection of Finnish core ontologies, which have been merged together. The ontologies include the Finnish General Upper Ontology YSO and ontologies that extend and refine YSO such as the Ontology for Museum Domain, the Ontology of Applied Arts, and the Finnish Ontology of Photography."

"KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn pohjana on eri alojen yleiskäsitteitä sisältävä Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon muut KOKOon sisältyvät ontologiat on linkitetty laajentaen ja tarkentaen kokonaisuutta erityisalojen käsitteistöllä."

Titles
 • KOKO Ontology
 • KOKO-ontologia
 • KOKO-ontologin
 • KOKO Ontology
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/917
Homepage http://finto.fi/koko/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Languages
 • en
 • fi
 • sv