edit

Kulttuurien tutkimuksen ontologia

"KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen (suomi-englanti) Kulttuurien tutkimuksen asiasanaston (Kula) pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto on ontologisoitu Aalto-yliopistossa 2010. Ontologiaan on koottu keskeinen terminologia folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen (erityisesti kansanuskon tutkimuksen) ja kansatieteen alalta. Ontologiassa on noin 1500 varsinaista käsitettä."

Titles
 • Kulttuurien tutkimuksen ontologia
 • KULO
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
URI http://bartoc.org/en/node/914
Homepage http://finto.fi/kulo/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Services (API)
Size 1556 Preferred terms (2017-02).
Languages
 • en
 • fi