edit

General Finnish Ontology

"General Finnish Upper Ontology YSO is a trilingual ontology consisting mainly of general concepts. YSO has been founded on the basis of concepts in Finnish cultural sphere. As an indexing tool it is best applicable when indexed material is interdiscliplinary and its themes vary to a great extent.

YSO's hierarchical construction is founded on parent-child relationships. In addition to this, some concepts are supplemented with associative and part-whole relations.

Each concept in YSO is issued to at least one thematic group and some concepts have also been grouped with a non-hierarchical collection label (such as "clothes by materials").

Following the international standards for thesauri, the terms for concepts are usually plural nouns. Terms in singular are usually mass nouns or terms referring to actions or abstract concepts. Some terms carry a different meaning when used in plural and in singular. For example, ballet refers to an art form and ballets to individual works of art.

YSO is based on General Finnish Thesaurus (YSA) and General Finnish Thesaurus in Swedish (Allärs). Concepts in YSO and concepts in YSA and Allärs have been linked to each other with equivalence relationships. YSO has also been linked to Library of Congress Subject Headings (LCSH)."

"Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia. YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.

Jokainen YSOn käsite kuuluu yhteen tai useampaan temaattiseen ryhmään. Osa käsitteistä kuuluu lisäksi omaan ryhmittelevään käsitekokonaisuuteensa (esim. ”vaatteet materiaalin mukaan”).

YSOn käsitteiden termit ovat tesaurusstandardien mukaisesti useimmiten monikkomuotoisia substantiiveja. Yksikössä esitetään esim. ainesanat sekä abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat termit. Joillain termeillä on yksikkö- ja monikkomuodossa eri merkitys, esim. termi baletti viittaa taidemuotoon ja baletit yksittäisiin taideteoksiin.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH)."

Titles
 • General Finnish Ontology
 • Yleinen suomalainen ontologia
 • Allmän finländsk ontologi
 • ALLFO
Abbreviation
 • YSO
KOS Type
Links
Subject
Languages
 • fi
 • sv
 • en
Created 2008
URI http://bartoc.org/en/node/910
Homepage http://finto.fi/yso/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • Unioninkatu 36
 • Helsingin yliopisto
 • 00014
 • Finland
Contact finto-posti@helsinki.fi
Listed in
Services (API)
Size 31421 Preferred terms (2021-11).
Languages
 • fi
 • sv
 • en