edit

Lapponica

"Lapponica thesaurus is within Rovaniemi library's decades-edited a special vocabulary that is used to Lapland collection and the wider pohjoiskalottikokoelman for indexing. A special feature thesaurus is especially terminology in relation to the Sami people. The reason for drawing up Special Case glossary has been the need for the terms that have been difficult to describe the more general subject headings form. Thesauruses is involved also the wider Arctic region and words related somewhat to the northern Finno-Ugric kindred peoples of terms. "

"Lapponica-asiasanasto on Rovaniemen kirjaston vuosikymmenien kuluessa kokoama erikoisasiasanasto, jota käytetään Lapin maakuntakokoelman ja sitä laajemman pohjoiskalottikokoelman sisällönkuvailuun. Erikoista asiasanastossa on varsinkin saamelaisiin liittyvä terminologia. Erikoisasiasanaston laatimisen syy on ollut tarve termeille, joita on ollut vaikea kuvata yleisempien asiasanojen avulla. Asiasanastossa on mukana myös laajemman arktisen alueen sanoja ja jonkin verran pohjoisiin suomalais-ugrilaisiin sukukansoihin liittyviä termejä."

Titles
  • Lapponica
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
URI http://bartoc.org/en/node/909
Homepage http://finto.fi/lapponica/
Access
Format
Address
  • Hallituskatu 7
  • Rovaniemi
  • 96101
  • Finland
Listed in
Services (API)
Size 1125 Preferred terms (2017-02).
Languages
  • fi