edit

Finnish Public Libraries Classification System

"The WebPLC is the webversion of the Finnish Public Libraries Classification System. It contains the tables and the index of the PLC."

"Verkko-YKL on yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston."

Titles
 • Finnish Public Libraries Classification System
 • Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä
 • Webb-KAB
 • Web PLC
 • YKL
 • Verkko-YKL
 • Finnish Public Libraries Classification
 • Allmänna bibliotekens klassifikationssystem
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/903
Homepage http://ykl.kirjastot.fi/
Access
License
Format
Address
 • Rautatieläisenkatu 8
 • Helsinki
 • 00520
 • Finland
Services (API)
Languages
 • en
 • fi
 • sv