edit

Internet Call Dictionary

"Internet Call Dictionary (ESC 37) defines Finnish about 80 concepts related to Internet telephone calls and recommendations from Finnish terms. Terminology is of responses in Swedish and English. The terms shall also illustrates the concept diagrams. Vocabulary target group of consumers. The objective is to cover the vocabulary to which the consumer impinges purchasing equipment and services for making internet calls. efforts have been made to avoid technical details and to raise the consumer most relevant information in the definition of terms. consumers in addition to the dictionary it is hoped to be useful also for translators, reporters and information. Vocabulary the aim is to standardize and facilitate internet calls dealing with communications. Internet Call Glossary project was launched in autumn 2006 Communications Regulatory Authority initiative terminology Working Group. Glossary Glossary drafted, led by Finland, a working group k uuluivat Finnet Association, the Consumer Agency, the Ministry of Transport and Communications, Nokia, SW Television / Welho, TeliaSonera Finland Oyj and the Finnish Communications Regulatory Authority. The project was funded by the Finnet Association, the Consumer Agency, the Ministry of Transport and Communications Agency, SW Television Oy / Welho, TeliaSonera Finland Oyj and the Finnish Communications Regulatory Authority. "

"Internetpuhelusanasto (TSK 37) määrittelee suomeksi noin 80 internetpuheluihin liittyvää käsitettä ja antaa suositukset suomenkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja englannin kielellä. Käsitteitä on lisäksi havainnollistettu käsitekaavioiden avulla. Sanaston kohderyhmänä ovat kuluttajat. Tavoitteena on kattaa se sanasto, johon kuluttaja törmää hankkiessaan laitteita ja palveluja internetpuhelujen soittamista varten. Käsitteiden määrittelyssä on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia ja nostamaan esiin kuluttajan kannalta oleellisin tieto. Kuluttajien lisäksi sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös kääntäjille, toimittajille ja tiedottajille. Sanaston tavoitteena on yhtenäistää ja helpottaa internetpuheluja käsittelevää viestintää. Internetpuhelusanastohanke käynnistettiin syksyllä 2006 Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta. Sanasto laadittiin Sanastokeskuksen vetämässä työryhmässä, johon kuuluivat Finnet-liitto ry, Kuluttajavirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Nokia, SW Television / Welho, TeliaSonera Finland Oyj ja Viestintävirasto. Hankkeen rahoittivat Finnet-liitto ry, Kuluttajavirasto, liikenne- ja viestintävirasto, SW Television Oy / Welho, TeliaSonera Finland Oyj ja Viestintävirasto."

Titles
 • Internet Call Dictionary
 • Internetpuhelusanasto
 • Internettelefoniordlista
 • Internet Telephony Vocabulary
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/877
Homepage http://www.tsk.fi/tsk/fi/internetpuhelusanasto_tsk_37-192.html
Access
Format
Publisher
Address
 • Albertinkatu 23
 • Helsinki
 • 00120
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv