edit

Thesaurus of the coast

"EUROSION document elaborated by the Group of the Institute of Environmental Science and Technology (UAB) on 16 March 2004, in collaboration with the Ministry of Land Infrastructure and Transport (ETSECCPB - UPC). (...) Each geospatial data producer organization has designed models of the real world according to their own criteria and needs. the theme of these data sets has to be expressed in a single word in order to then use it to retrieve that information. the purpose of the thesaurus is to prevent each data set can be described differently by each organization (known semantic problem.) this document aims to systematize the description of the topics of data sets and start a path towards standardization in this field, so that we all understand when we talk about a particular topic. we classified the most common issues that can occur and, which may be susceptible to be studied. "

"Document ellaborat pel Grup EUROSION de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB) el 16 de Març de 2004, en collaboració amb el Departament d’Infrastructura del Transport i del Territori (ETSECCPB – UPC). (...) Cada organització productora de dades geoespacials ha dissenyat models del món real conforme els seus propis criteris i necessitats. La temàtica d’aquests conjunts de dades ha de poder ser expresada en una sola paraula per tal de poder, posteriorment, utilitzar-la per a recuperar aquella informació. La finalitat d’aquest tesaurus és evitar que cada conjunt de dades pugui ser descrit de manera diferent per cada organització (el que s’anomena problema semàntic). Aquest document pretén sistematitzar la descripció dels temes dels conjunts de dades i iniciar un camí cap a l’estandardització en aquest camp, de manera que tots ens entenguem quan parlem d’un tema determinat. S’hi han classificat els temes més habituals que poden aparèixer i, que poden ser susceptibles a ser estudiats."

Titles
 • Thesaurus of the coast
 • Tesaurus de la costa
 • Thesaurus of the coast
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/874
Homepage http://cartocat.cat/geoportal/eng/meta-d/tesaurus_idecostes.pdf
Access
Format
Publisher
Address
 • Carrer de les Columnes
 • Bellaterra
 • Barcelona
 • 08193
 • Spain
Languages
 • ca
 • en
 • es