edit

broadband Glossary

"Broadband Glossary The project started Terminology Center TSK at the beginning of 2011 the initiative of the Finnish Communications Regulatory Authority The terminology working group of the project was to compile a glossary for publication of key concepts related to broadband, thereby facilitating and harmonizing the broadband communication attached, the project led to a glossary is intended for all broadband services, users and broadband service providers Vocabulary aim... to facilitate the work of the communicators, suppliers and translators. the dictionary contains 60 concept, the content of which is described in the specification and in the additional notes through. concepts Finnish term recommendations and to the Swedish and English equivalents are given. relationships between concepts are illustrated in a conceptual diagram in which, should provide the reader due to the wide target audience complete picture of each subject area. Vocabulary has tried to avoid definitions The technical details. They have sought to highlight the most relevant information about accessibility for ordinary users. The glossary does not deal with individual business broadband solutions. The main vocabulary is selected in the media and the devices manual for details include the concepts. The subjects have been treated with broadband connections and services, terminals and other telecommunication network equipment and information security. "

"Laajakaistasanastoprojekti käynnistyi Sanastokeskus TSK:ssa vuoden 2011 alussa Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta. Projektin tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä laajakaistaan liittyviä käsitteitä ja siten helpottaa ja yhtenäistää laajakaistaa koskevaa viestintää. Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille laajakaistapalveluiden käyttäjille ja laajakaistapalveluntarjoajille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös tiedottajien, toimittajien ja kääntäjien työtä. Sanasto sisältää 60 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin aihealueesta. Sanaston laajan kohdeyleisön vuoksi määritelmissä on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia. Niissä on pyritty nostamaan esiin tavallisen käyttäjän kannalta oleellisinta tietoa. Sanastossa ei myöskään käsitellä yksittäisten yritysten laajakaistaratkaisuja. Sanastoon on valittu keskeisimmät tiedotusvälineissä ja laitteiden käyttöoppaissa esiintyvät käsitteet. Aiheista on käsitelty laajakaistayhteyksiä ja -palveluja, päätelaitteita ja muita tietoliikenneverkon laitteita sekä tietoturvaa."

Titles
 • broadband Glossary
 • Laajakaistasanasto
 • Bredbandsordlista
 • Broadband Vocabulary
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/856
Homepage http://www.tsk.fi/tsk/fi/laajakaistasanasto_tsk_43-654.html
Access
Format
Publisher
Address
 • Albertinkatu 23
 • Helsinki
 • 00120
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv