edit

Bank and Finance Terminology

"Terminology Center TSK coordinated by the banking and financial sector glossary project publishes glossary of materials in the field for public use published recommendations have been born Terminology Center, as well as a number of banking and cooperation with financial experts from the banking and financial terminology bank has been opened in February 2002. It contains terminology, definitions of concepts and descriptions as well.. The concept of the charts in Finnish, Swedish and English. The glossary is published 13.6.2014 a total of 989 concept. glossary accumulating constantly, so be sure to visit the site later on. "

"Sanastokeskus TSK:n koordinoima pankki- ja rahoitusalan sanastohanke julkaisee alan sanastoaineistoa yleiseen käyttöön. Julkaistut suositukset ovat syntyneet Sanastokeskuksen sekä useiden pankki- ja rahoitusalan asiantuntijoiden yhteistyönä. Pankki- ja rahoitusalan termipankki on avattu helmikuussa 2002. Se sisältää termistöä, käsitteiden määritelmiä ja kuvauksia sekä käsitekaavioita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sanastossa on 13.6.2014 julkaistu yhteensä 989 käsitettä. Sanastoa kartutetaan jatkuvasti, joten sivustolla kannattaa käydä myöhemminkin."

Titles
 • Bank and Finance Terminology
 • Pankki- ja rahoitussanasto
 • Bank and Finance Terminology
 • Bank- och finanstermgruppen
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/853
Homepage http://www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/
Access
Format
Publisher
Address
 • Albertinkatu 23
 • Helsinki
 • 00120
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv