edit

Social Welfare Clients vocabulary document

"The Social Welfare Clients document vocabulary Version 2.0 includes a Finnish information 290 concept, which are mainly social welfare client documents. The concepts of content explaining the definitions and additional remarks through, and customer documents, names are given recommendations. In addition, some of the concept of relationships is illustrated by the concept of system diagrams.

Glossary has been prepared in support of Social Welfare document structures and the use of modeling. The aim has been to clarify the social welfare document type classification concepts of terminology work means. The vocabulary is aimed specifically at experts in social welfare and development of information systems who need information on social welfare client documents in the name of recommendations and on the purpose of various customer documents are used. Glossary thereby supports data management and creates the preconditions for the development of, inter alia, data retrieval, data transfer and archiving. "

"Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot 290 käsitteestä, jotka ovat pääasiassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja asiakasasiakirjojen nimistä annetaan suositukset. Lisäksi joitain käsitesuhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sanasto on laadittu sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden mallintamisen ja käyttämisen tueksi. Tavoitteena on ollut selventää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksen käsitteitä terminologisen sanastotyön keinoin. Sanasto on suunnattu erityisesti sosiaalihuollon ja tietojärjestelmäkehityksen asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen nimisuosituksista ja siitä, mihin tarkoitukseen eri asiakasasiakirjoja käytetään. Sanasto tukee siten tiedonhallintaa ja luo edellytyksiä muun muassa tiedonhaun, tiedonsiirron ja arkistoinnin kehittämiseen."

Titles
  • Social Welfare Clients vocabulary document
  • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
Created 2014
URI http://bartoc.org/en/node/842
Homepage http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/Sosiaalihuollon_asiakasasiakirjasanasto_v2%200.pdf
Access
Format
Publisher
Address
  • Mannerheimintie 166
  • Helsinki
  • 00300
  • Finland
Languages
  • fi