edit

Kela terminology glossary

"Social Insurance terminology is assembled terminological entries and käsitekaavioina data in almost 500 concept. Glossary explaining the contents of the concepts defined, and by means of the additional observations, and provides recommendations to the relationship between the Finnish and Swedish terms. Concepts illustrated concept diagrams. KELA terminology credits, the concept of the descriptions and the concept diagrams are translated Swedish.

Kela terminology glossary describes the Finnish social security system from the perspective of law. Glossary is intended for professionals who need to know which are the recommended terms Kela manages social security and what they mean. Glossary is a good tool for law drafters, for example, information officers, journalists and translators. Glossary can also support data management and create conditions for the development mm. information retrieval, data transfer, archiving and data modeling. "

"Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot lähes 500 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologisen sanaston alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto on hyvä apuväline esimerkiksi lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja luoda edellytyksiä kehittää mm. tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista."

Titles
 • Kela terminology glossary
 • Kelan terminologinen sanasto
 • FPA-termer
 • Terminological Vocabulary of Kela
KOS Type
Subject
Languages
 • fi
 • sv
Created 2010
URI http://bartoc.org/en/node/840
Homepage http://www.tsk.fi/tsk/en/the_terminological_vocabulary_of_kela_%E2%80%93_benefitrelated_concepts_3rd_edition_tsk_46-843.html
Access
Format
Publisher
Address
 • Nordenskiöldinkatu 12
 • Helsinki
 • 00250
 • Finland
Languages
 • fi
 • sv