edit

Terminologia de serveis socials i treball social: llista alfabètica de matèries

"La llista d'encapçalaments de matèria de serveis socials i treball social que us presentem és una llista alfabètica de termes que inclou tots els epígrafs emprats per la Biblioteca EUTSB d'aquests dos àmbits que constitueixen el catàleg de matèries."

Titles
  • Terminologia de serveis socials i treball social: llista alfabètica de matèries
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/816
Homepage http://books.google.cat/books
Access
Format
Publisher
Address
  • Melcior de Palau, 140
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08028
  • Spain
Languages
  • ca