Fons Documental i Bibliogràfic Tesaurus temàtic

Abstract: 

"El Fons documental i bibliogràfic de l'IEA és un fons especialitzat en l'àmbit de les autonomies polítiques territorials a Espanya i a l'estranger, en els aspectes políticoconstitucional, administratiu i financer. Tesaurus temàtic: Tots els registres estan informats amb unes paraules clau que corresponen a les matèries de què tracten. Totes aquestes paraules clau estan recollides en un tesaurus temàtic d'elaboració interna."

English Abstract: 

"The Fons of the IEA bibliographical document is a special feature in the field of territorial political autonomy in Spain and abroad, in the political, constitutional, administrative and financial aspects. Tesaurus temàtic: Tables els registres estan informats amb unes paraules Which correspond to the matèries de què tracten. Totes aquestes paraules clau are recollides in a tesaurus temàtic d'elaboració interna. "

English Title: 
Fons Documental i Bibliogràfic Tesaurus temàtic
Author: 
Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya (IEA)
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
Baixada de Sant Miquel, 8, Barcelona, B, 08002, Spain