edit

Merenkulun asiasanasto

"The Finnish maritime libraries have together created the maritime thesaurus. This is the first Finnish maritime thesaurus, and it is on the network freely available to everyone. The thesaurus is based on the STCW Code themes (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). If the word is Swedish or English counterparts, they are also given terminology. due to the internationality of English terms is broad and not all of the words have equivalents in Finnish. the shipping industry is commonly used in a variety of abbreviations. They are given in full without the Finnish-language expression but the original language equivalents. If a foreign language your keyword missing Finnish counterpart, the term has been added to the list only in Swedish or English. The thesaurus is not designed as a full word terms in the field of book v Publications of indexing tool. Therefore, the details of the desired avoided, and the vocabulary is limited. In practice maritime professionals use slang words more often than actual terms. As a result, the list of words is being completed with the maritime slang. Terminology, slang word for each item is placed on clarification of the nature of the word. "

"Suomen merialan kirjastot ovat yhteistyössä koonneet merenkulkualan asiasanaston. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen merenkulkualan asiasanasto, ja se on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä. Asiasanasto perustuu STCW-koodin aihepiireihin (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). Ammattisanastoksi rajattuna se sisältää noin 1300 merenkulkualan suomenkielistä termiä. Jos sanalla on ruotsin- tai englanninkielinen vastine, myös se on lisätty termistöön. Merenkulkualan kansainvälisyydestä johtuen englanninkielinen termistö on laaja eikä kaikilla sanoilla ole vastinetta suomeksi. Merenkulkualalla käytetään yleisesti erilaisia lyhenteitä. Ne ovat sanastossa sellaisinaan ilman suomenkielistä ilmaisua mutta alkuperäiskielellä aukikirjoitettuina. Jos vieraskieliselta asiasanalta puuttuu kokonaan suomalainen vastine, termi on lisätty luetteloon vain ruotsiksi tai englanniksi. Asiasanastoa ei ole suunniteltu varsinaiseksi alan termien sanakirjaksi vaan julkaisujen sisällönkuvailun apuvälineeksi. Siksi yksityiskohtia on haluttu välttää, ja sanasto on suppea. Merenkulun käytännön työssä ammattilaiset käyttävät alan slangisanoja yleisemmin kuin varsinaisia termejä. Siitä johtuen sanaluetteloa vähitellen täydennetään merenkulun slangisanoilla. Termistössä kunkin slangisanan kohdalle on lisätty selvennys sanan luonteesta. Asiasanasto on apuneuvo, joka helpottaa jokapäiväistä kirjastotyöskentelyä niin asiakkaan kuin kirjastoammattilaisenkin kannalta. Se auttaa alan julkaisujen sisällönkuvailussa ja sitä kautta tiedonhaussa. Kirjastojen ammattilaiset käyttävät asiasanoja suuren asiakokonaisuuden (kirjat, lehtiartikkelit ym. julkaisut) sisällön kuvailuun tiivistämällä sen muutamaan sanaan. Asiasanat tallennetaan kirjastojen tietokantoihin. Niistä merialan julkaisujen tarvitsijat voivat asiasanoja hakusanoina käyttäen täsmällisesti löytää tarvitsemansa julkaisut."

Titles
 • Merenkulun asiasanasto
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/438
Homepage http://merisanasto.kyamk.fi/
Access
Format
Publisher
Address
 • John Stenbergin ranta 6
 • Helsinki
 • 00530
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv