edit

Theological Thesaurus

"Abbreviations for this subject word: hand = use the following term, the left column term is not used, instead the right-hand column term is used LT = broader term RT = parallel term ST = narrower term see YSA = see General Finnish keyword KT = The library's cataloging information is usually marked with one or more keyword descriptive content, which can be used to find books on the subject or subject matter to be explored, and library purchases have been listed in HELKA since 1992. Earlier books have been cataloged retrospectively but Since content descriptors are only available in some of the material, a directory card kept in the library is still a useful utility. "

"Tämän asiasanaston lyhenteet: kä = käytä seuraavaa termiä; vasemman sarakkeen termi ei ole käytössä. Sen sijaan käytetään oikeanpuoleisen sarakkeen termiä. LT = laajempi termi. RT = rinnakkaistermi. ST = suppeampi termi. ks. YSA = katso Yleinen suomalainen asiasanasto. KT = korvaa termin, jota aikaisemmin on käytetty asiasanana. Kirjojen luettelointitietoihin on yleensä merkitty yksi tai useampi sisältöä kuvaileva asiasana. Näitä käyttäen voidaan löytää etsittävää asiaa tai aihepiiriä koskevat kirjat. Kirjaston hankinnat on luetteloitu HELKAan vuodesta 1992 lähtien. Sitä aikaisemmin hankitut kirjat on luetteloitu takautuvasti, mutta koska sisältöä kuvaavia asiasanoja on vain osassa aineistoa, kirjastossa säilytetty asiasanakortisto on edelleen hyödyllinen apuneuvo."

Titles
  • Theological Thesaurus
  • Teologinen asiasanasto
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
URI http://bartoc.org/en/node/377
Homepage https://blogs.helsinki.fi/teolasiasanasto/
Access
Format
Publisher
Address
  • Helsingin yliopisto
  • Yliopistonkatu 4
  • Helsinki
  • 00100
  • Finland
Languages
  • fi