edit

Finnish Music Thesaurus

"Outdated, please, do not use.

The Finnish Music Thesaurus (MUSA) was one of the language specific vocabularies for music indexing, which complied with the principles and structure of the Finnish General Thesaurus (YSA). The Music Thesaurus was intended for for indexing and information retrieval of books and articles on music, as well as all recorded music (printed music, sound recordings, etc.). Glossary guided content describers and information seekers to use a common language. The compiling of the Music Thesaurus followed the Finnish thesaurus preparation and maintenance instructions (SFS 5471). The Thesaurus included the Swedish language music terms in CILLA which were availabe by swithcinge the language in the user interface."

"Vanhentunut, älä käytä.

Musiikin asiasanasto MUSA on poistunut käytöstä itsenäisenä sanastona. Sanastoa ei enää ylläpidetä eikä sen termejä päivitetä. Musiikkikirjallisuuden kuvailussa käytetään YSOn käsitteitä. Musiikin asiasanasto (MUSA) oli yksikielinen musiikin indeksointiin tarkoitettu erikoissanasto, joka noudatti Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) periaatteita ja rakennetta. Musiikin asiasanasto oli tarkoitettu käytettäväksi musiikkia käsittelevien kirjojen ja artikkelien sekä kaikkien musiikkitallenteiden (nuottijulkaisut, äänitteet jne.) indeksointiin ja tiedonhakuun. Sanasto ohjasi tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä. Musiikin asiasanaston laadinnassa noudatettiin Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471). Ruotsinkieliset CILLA-termit löydät vaihtamalla sisällön kielen ruotsiksi."

Titles
 • Finnish Music Thesaurus
 • Musiikin asiasanasto
 • Specialtesaurus för musik
Abbreviation
 • MUSA
KOS Type
Subject
Languages
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/373
Homepage http://finto.fi/musa/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Contact finto-posti@helsinki.fi
Listed in
Size 917 Preferred terms (2017-02).
Languages
 • fi
 • sv