edit

Women's thesaurus

"The Women’s Thesaurus is a useful tool for searching by subject. It consists of terms about women, gender, gender equality and feminism. It also includes synonyms along with broader, more specific and related terms. The Thesaurus is a good starting point for searches involving theses, research, articles, programmes and policy memoranda. (...)

The online Women’s Thesaurus is an up-to-date version of the publication The Women’s Thesaurus: A List of Controlled Terms for Indexing Information on the Position of Women and Women’s Studies (1992), which was compiled by Gusta Drenthe and Maria van der Sommen. It was jointly published by the International Archives for the Women’s Movement (now known as Atria) and the Anna Maria van Schurman Centre (AMSC), the Graduate School for Advanced Research on Women’s Studies at Utrecht University. Both The Women’s Thesaurus and its English-language equivalent, The European Women’s Thesaurus (1998), are used not only by Atria but also by many other women’s information centres both at home and abroad. Atria maintains the online Women’s Thesaurus and the European Women’s Thesaurus."

"De Vrouwenthesaurus bevat trefwoorden voor het zoeken van informatie over de positie van vrouwen en vrouwenstudies. Vrouweninformatie kan over alles gaan dat met de leefwereld en positie van vrouwen in de samenleving te maken heeft, bijvoorbeeld anorexia nervosa, feministische media, herintreden op de arbeidsmarkt, lesbische moeders, migratie, seksueel geweld of vrouwbeelden. Het kan betrekking hebben op historische onderwerpen als de eerste feministische golf, heksen, het vrouwenkiesrecht of zwarte vrouwengeschiedenis. Maar het betreft ook theoretische ontwikkelingen binnen vrouwenstudies als vakgebied en feministische wetenschapsbeoefening, zoals kruispuntdenken, machtstheorieën, natuur cultuur debat en queer theory. De online Vrouwenthesaurus is een up-to-date versie van de publicatie Vrouwenthesaurus: lijst van gecontroleerde termen voor het ontsluiten van informatie over de positie van vrouwen en vrouwenstudies (1992), samengesteld door Gusta Drenthe en Maria van der Sommen en een gezamenlijke uitgave van het IIAV (nu Aletta) en het Anna Maria van Schuurman Centrum (AMSC), Graduate School for Advanced Research on Women’s Studies van de Rijksuniversiteit Utrecht. De Vrouwenthesaurus en de Engelse versie European Women’s Thesaurus (1998) zijn in gebruik bij Aletta en vele andere vrouweninformatiecentra in binnen- en buitenland. De Vrouwenthesaurus maakt het mogelijk om vrouweninformatie te zoeken en toegankelijk te maken in de collecties van Aletta of andere bibliotheken en archieven."

Titles
 • Women's thesaurus
 • Vrouwenthesaurus
 • Women's Thesaurus
KOS Type
Subject
Languages
 • nl
 • en
URI http://bartoc.org/en/node/304
Homepage https://collectie.atria.nl/en/thesaurus
Access
Format
Publisher
Address
 • Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
 • Vijzelstraat 20
 • Amsterdam
 • 1017
 • Netherlands
Languages
 • nl
 • en