edit

Thesaurus Care and Welfare

"The Thesaurus Care and Welfare: the language of the social domain.

More than 35,000 terms in health and well-being, both language and language of the citizen. The terms describe a wide range of subjects of overlapping sectors: from voluntary work to local social policy, from youth care to elderly care, from social services to medical care, from education to leisure activities, etc.

The Thesaurus Care and Welfare is used by organizations as a dictionary; The definitions clarify the meaning of terms and the terms can be shown in conjunction with each other because of the relationships between the terms. In addition, organizations set up the Thesaurus Care and Welfare for consistent content metadata of websites, databases, social cards and / or for enrichment of their search engine, which makes it easier and easier for users to find the requested information. "

"De Thesaurus Zorg en Welzijn: de taal van het sociaal domein.

Meer dan 35.000 termen op het gebied van zorg en welzijn, zowel vaktaal als de taal van de burger. De termen beschrijven een breed terrein aan onderwerpen van elkaar overlappende sectoren: van vrijwilligerswerk tot lokaal sociaal beleid, van jeugdzorg tot ouderenzorg, van maatschappelijke dienstverlening tot medische zorg, van onderwijs tot vrijetijdsbesteding enz.

De Thesaurus Zorg en Welzijn wordt door organisaties ingezet als woordenboek; de definities geven duidelijkheid over de betekenis van termen en de termen kunnen dankzij de relaties tussen de termen in samenhang met elkaar getoond worden. Verder zetten organisaties de Thesaurus Zorg en Welzijn in voor consistente inhoudelijke metadatering van websites, databanken, sociale kaarten en/of voor verrijking van hun zoekmachine waardoor gebruikers beter en makkelijker de gezochte informatie vinden."

Titles
  • Thesaurus Care and Welfare
  • Thesaurus Zorg en Welzijn
KOS Type
Subject
Languages
  • nl
Created 1992
URI http://bartoc.org/en/node/301
Homepage http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/
Access
Format
Address
  • Koningin Wilhelminalaan 5
  • Utrecht
  • 3527
  • Netherlands
Contact thesaurus@stimulansz.nl
Size 35.000 termen (2016-08)
Languages
  • nl