edit

Sweden´s national term bank

"At its grand opening, Rikstermbanken contained more than 50 000 term records, and it will continue to grow contentwise. Although it is a Swedish term bank, it does not only contain Swedish terms but also terms in other languages, e.g. English, French, German, and Finnish, to name a few. Terminologicentrum TNC (The Swedish Centre for Terminology) has designed the term bank and its software, and is also the responsible body for the term bank and its content. The Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications has contributed financially to its realization. More than 70 organizations – mostly public bodies but also associations and private companies – have contributed as suppliers of terminology collections. The terminology in Rikstermbanken belongs to various domains – geology, economics, planning and construction, cleaning, and interior decoration. Most of TNC’s own glossaries are also included. Thus, Rikstermbanken hopefully represents the accurate and actual terminology usage of these various domains."

"Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska. Rikstermbanken är fri och gratis, öppen för alla och envar, oavsett om du är journalist, översättare, handläggare vid en myndighet eller vetgirig vanlig medborgare.

Rikstermbanken har byggts upp av Terminologicentrum TNC, Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk, som också kommer att förvalta och utveckla Rikstermbanken. Rikstermbanken baseras på programvara som är utvecklad av TNC med hjälp av öppenkällkodsverktyg och med inspiration från IATE (EU:s termdatabas) och andra stora termbanker."

Titles
  • Sweden´s national term bank
  • Rikstermbanken
KOS Type
Subject
Languages
  • en
  • sv
Created 2009
URI http://bartoc.org/en/node/2039
Homepage http://www.rikstermbanken.se/
Access
Format
Publisher
Address
  • Västra vägen 7 B
  • Solna
  • 169 61
  • Sweden
Languages
  • en
  • sv