edit

Emneord for musikk

Emneordsliste til bruk for emneord beregnet på registrering av trykt og innspilt musikkmateriale i bibliotek, arkiv og dokumentasjonssentre. Utviklet på initiativ av Norsk musikkbibliotekforening (NMBF).

Titles
  • Emneord for musikk
KOS Type
Subject
Languages
  • nb
Created 2011
URI http://bartoc.org/en/node/20317
Homepage https://bergenbibliotek.no/musikkogfilm/emneord-for-musikk/
Format
Publisher
Address
  • Bergen
  • Norway
Size ~250 concepts (2021-07)
Languages
  • nb