edit

Estonian Subject Thesaurus

"Eesti märksõnastik' (EMS) is a estonian subejct thesaurus structure"

"'Eesti märksõnastik' (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. (...) EMSi maht on ligikaudu 58 100 märksõna ja äraviiteterminit (sünonüümi). Märksõnastik sisaldab ka kohanimesid, kuid ei sisalda isikute, asutuste ega organisatsioonide nimesid. Märksõnastikku tehtavad muudatused kajastuvad elektroonilises EMSis reaalajas."

Titles
 • Estonian Subject Thesaurus
 • Eesti märksõnastik
 • EMS
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • et
URI http://bartoc.org/en/node/2007
Homepage http://ems.elnet.ee/
Access
Format
Publisher
Address
 • Tõnismägi 2
 • Tallin
 • Harjumaa
 • 15189
 • Estonia
Size 59000 terms (2017-03)
Languages
 • en
 • et