Utrikes Namnbok

Abstract: 

"Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar."

English Abstract: 

"Foreign Directory contains translations into English, German, French, Spanish and, to a certain extent Finnish and Russian, by names of authorities and organizations, EU agencies and countries. In addition, it contains government service titles."

English Title: 
Foreign Name Book
Author: 
Utrikesdepartementet
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
Gustav Adolfs torg 1, Stockholm, Sweden