edit

Foreign Name Book

"Foreign Directory contains translations into English, German, French, Spanish and, to a certain extent Finnish and Russian, by names of authorities and organizations, EU agencies and countries. In addition, it contains government service titles."

"Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar."

Titles
 • Foreign Name Book
 • Utrikes Namnbok
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • fr
 • de
 • ru
 • es
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/1911
Homepage http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/07/utrikes-namnbok/
Access
Format
Publisher
Address
 • Gustav Adolfs torg 1
 • Stockholm
 • Sweden
Languages
 • en
 • fi
 • fr
 • de
 • ru
 • es
 • sv