edit

Swedish-English Dictionary of Higher Education

"The Swedish-English dictionary contains translations of terms relevant to higher education. The starting point for the selection is that the terms are either specific to the university area or have a specific meaning in terms of education. Some terms contain, in addition to English translation, a definition or a remark. Does not contain translations of government names or government service titles. (...) The terms can be searched both in Swedish and English, but the dictionary is based on the Swedish terms. Definitions and remarks are only available in Swedish. Clickable terms have a definition or a remark The others have only one translation, sometimes synonyms and comparisons are also available. You will get the same information about the term, whether you are looking for Swedish or English. The English translation is based on British English. With / US /. "

"Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Vissa termer innehåller förutom engelsk översättning även en definition eller en anmärkning. Ordboken innehåller inte översättningar av myndighetsnamn och inte heller statliga tjänstetitlar. (...) Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska begreppen. Definitioner och anmärkningar finns endast på svenska. Klickbara termer har en definition eller en anmärkning. Övriga har endast en översättning, ibland finns även synonymer och jämför-hänvisningar. Du får samma information om termen oavsett om du söker från svenska eller engelska. Den engelska översättningen utgår från brittisk engelska. För vissa termer anges amerikansk engelska som synonym, vilket anges med /US/."

Titles
  • Swedish-English Dictionary of Higher Education
  • Svensk-Engelsk Ordbok för den Högre Utbildningen
KOS Type
Subject
Languages
  • en
  • sv
URI http://bartoc.org/en/node/1910
Homepage https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/
Access
Format
Publisher
Address
  • Wallingatan 2
  • Stockholm
  • Sweden
Languages
  • en
  • sv