edit

Los

User-oriented vocabulary for public services in Norway, maintained by the Norwegian Digitalisation Agency. Los consists of around 500 concepts and over 2900 alternative labels (synonyms, former names, etc.) that can be used for categorization of content and resources across portals and to help users navigate.

"Los er en felles terminologi for offentlige tjenester med et brukerorientert vokabular. Los består i dag av rundt 500 emneord og har over 2900 hjelpeord (synonym, tidligere emner osv) som kan brukes for gjenkjennelig kategorisering av innhold og ressurser på tvers av portaler og til å hjelpe brukere til å finne frem."

URI http://bartoc.org/en/node/19060
Titles
  • Los
  • Los - felles terminologi for offentlige tjenester
Links
Languages
  • nb
  • en
  • nn
Subject
Size 526 concepts (2020-02)
License
Access
Format
Created 2011
KOS Type
Address
  • Norway