edit

Bokbasen Thesaurus

Bokbasen has a hierarchical thesaurus with controlled free-standing keywords. The thesaurus was established in the 1980s, and is continuously maintained and further developed by Bokbasen's catalog department. The file contains the five main categories of topics, form, genre, time and place, in Bokmål and Nynorsk.

Bokbasen har en hierarkisk tesaurus med kontrollerte frittstående emneord. Tesaurusen ble etablert på 1980-tallet, og blir kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet av Bokbasens katalogavdeling. Filen inneholder de fem hovedkategoriene emner, form, sjanger, tid og sted, på bokmål og nynorsk.

Titles
  • Bokbasen Thesaurus
KOS Type
Subject
Languages
  • nb
  • nn
Created 1980
URI http://bartoc.org/en/node/18894
Homepage https://github.com/Bokbasen/metadata-thesaurus
Access
Format
Address
  • Grensen 12
  • Oslo
  • 0159
  • Norway
Services (API)
Languages
  • nb
  • nn