Justitiethesaurus

Abstract: 

"Dit is de zevende editie (2016) van de Justitiethesaurus opgesteld door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze thesaurus is door de directie Informatisering (DI) van het ministerie als standaard trefwoordenclassificatie vastgesteld voor het toegankelijk maken en terugvinden van Justitiƫle informatie in catalogi, documentatiebestanden en Justitiewebsites. De Justitiethesaurus wordt digitaal toegepast binnen een aantal justitiewebsites, inclusief websites van veldorganisaties waaronder de Raad van de Kinderbescherming, NFI, CJIB en NCTV. Voor het Openbaar Ministerie (OM) is de Justitiethesaurus een standaard ontsluitings- en zoekinstrument. De Justitiethesaurus wordt eveneens gebruikt als ontsluitingsmiddel voor de Online Publiekscatalogus (OPC) van het Ministerie van J&V."

English Abstract: 

"This is the seventh edition (2016) of the Justice Thesaurus of the Dutch Ministry of Justice and Security."

English Title: 
Justice Thesaurus
Author: 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
EuroVoc: 
DDC: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Turfmarkt 147, The Hague, 2511, Netherlands