edit

Dutch Thesaurus of Author Names

"De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) ook wel Persoonsnamenthesaurus genoemd, is onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC. (...) Het doel van de thesaurus is persoonsnamen te uniformeren zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een auteur in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden. OCLC verschaft deelnemende instellingen de mogelijkheid deze functie te gebruiken in vergelijkbare systemen waarin men ook tussen auteurs wil onderscheiden.

In de NTA worden de gegevens opgenomen die nodig zijn om nu of in de toekomst auteurs met dezelfde naam te kunnen identificeren en onderscheiden.. Het betreft altijd de naam, maar het kan daarbij ook gaan om pseudoniemen, spellingvarianten en de eigennaam van auteurs, om de geboorte- en sterfdatum, titulatuur en gegevens over werkrelaties, zoals beroepsaanduiding of bedrijf waar men werkzaam is."

Titles
  • Dutch Thesaurus of Author Names
  • Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen
Abbreviation
  • NTA
KOS Type
Subject
Languages
  • nl
URI http://bartoc.org/en/node/18680
Homepage https://www.oclc.org/support/services/ggc/nta.en.html
Access
License
Format
Publisher
Address
  • Postbus 876
  • Leiden
  • 2300
  • Netherlands
Contact support-nl@oclc.org
Listed in
Languages
  • nl