edit

University management nomenclature

"Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el grup de treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

L'origen d'aquest treball va ser la traducció a l'anglès de tots el termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es van sumar al projecte. Posteriorment es van afegir entrades que, encara que no presentaven problemes de traducció, donaven completesa al treball. La versió que ara en publiquem s’actualitzarà periòdicament amb noves entrades."

Titles
 • University management nomenclature
 • Nomenclatura de gestió universitària
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • es
Created 2017
URI http://bartoc.org/en/node/18622
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/180/
Access
Format
Publisher
Address
 • Campus del Riu Sec
 • Castellón de la Plana
 • Valencia
 • 12006
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Size 465 termes (2017-06)
Languages
 • ca
 • en
 • es