edit

Thesaurus for Cultural Heritage

"Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern er utarbeidet av Riksantikvaren. Termene i Ordnøkkelen skal ikke oppfattes som enegyldig norm for språkbruk innen kulturminnevern. Termene er valgt ut fra behovet Riksantikvaren har når litteratur, bilder o.a. skal registreres i databaser, for senere gjenfinning. Det er derfor ikke en fullstendig ordliste for kulturminnevern, men gjenspeiler behovet for gjenfinning i basene. Detaljeringsgraden vil derfor være ulik for forskjellige emner. En del av termene har tilknyttet en forklarende note eller definisjon, hentet fra ordbøker, leksika eller annen faglitteratur (...). Ordnøkkelen vil være i stadig utvikling, med nye termer som tas inn, mens andre kan bli fjernet som autoriserte termer.

Ordnøkkelen består av ca 3 500 termer, og er delt opp i ni hovedgrupper:

• Tid og perioder

• Fag

• Mennesker

• Aktiviteter, hendelser og prosesser

• Stoff og materialer

• Egenskaper og tilstand

• Forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi

• Objekter og allment

• Allment

Tesaurusen inkluderer ikke egennavn, stedsnavn eller prosjektnavn, med noen få unntak."

Titles
  • Thesaurus for Cultural Heritage
  • Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern
KOS Type
Subject
Languages
  • nb
URI http://bartoc.org/en/node/18620
Homepage http://ordnokkelen.ra.no/multites/
Access
Format
Publisher
Address
  • Dronningensgate 13
  • Oslo
  • 0034
  • Norway
Contact postmottak@ra.no
Size ca 3 500 termer (2017-06)
Languages
  • nb