Helecon asiasanasto

Abstract: 

"HELECON-palvelut ovat kirjaston omaa sisältötuotantoa ja erikoispalvelu asiakkaillemme. HELECON on rekisteröity tavaramerkki. Palvelulla on pitkät perinteet vuodesta 1975 lähtien, jollon Finnish Periodicals Index FINP perustettiin silloisessa Helsingin kauppakorkeakoulussa. Tietokantoja ja hakusanastoja päivitetään jatkuvasti laajasta tietomassasta."

English Abstract: 

"HELECON-services are library's own content production and a special service for our customers. HELECON is a registered trademark. The service has a long tradition since 1975. Finnish Periodicals Index FINP founded what was then known as the Helsinki School of Economics. The databases are constantly updated and excerpt from a wide mass of information."

Alternative Title: 
Helecon Vocabulary
English Title: 
Helecon Vocabulary
Size: 
1506 (2017-03)
Author: 
Aalto-yliopiston kirjasto
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Mechelininkatu 3 D, Helsinki, 00250, Finland