Λεξικό αεροπορικών όρων

Rate

Vote count: 1809 Average: 1 Points: 1809