edit

Finnish presentation composition vocabulary

"The Finnish Presentation Composition (SEKO) is a single-language vocabulary covering music presentations. The vocabulary is intended for accurate indexing and retrieval of compositional compositions in the notes and avs.

The vocabulary is primarily intended for use in the presentation of a presentation set in the MARC 21 bibliographic records and authority records field 382 but may also be used in the artist's remarks (in MARC 21 bibliographic records field 511). The glossary is available in both the RDA description guidelines and the old Finnish inventory rules.

SEKO is based on the Aidatrumpet to Zimbalome list of instruments. The program list has been completely redesigned, new terms have been added to the vocabulary and some of the old terms have been deleted. "

"Suomalainen esityskokoonpanosanasto (SEKO) on yksikielinen musiikin esityskokoonpanot kattava sanasto. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi nuotti- ja av-aineiston sisältämien sävellysten esityskokoonpanojen täsmälliseen indeksointiin ja tiedonhakuun.

Sanasto on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi esityskokoonpanon ilmaisemiseen MARC 21:n bibliografisten tietueiden ja auktoriteettitietueiden kentässä 382, mutta sitä voi käyttää myös esittäjähuomautuksissa (MARC 21:n bibliografisten tietueiden kentässä 511). Sanasto on käytettävissä sekä RDA-kuvailuohjeiden että vanhojen suomalaisten luettelointisääntöjen mukaisissa tietueissa.

SEKO perustuu soitinnimien ohjeluetteloon Aidatrumpetista zimbalomiin. Ohjeluettelon rakenne on täysin uudistettu, sanastoon on lisätty uusia termejä ja joitakin vanhoja termejä on poistettu."

Titles
  • Finnish presentation composition vocabulary
  • Suomalainen esityskokoonpanosanasto
  • SEKO
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
URI http://bartoc.org/en/node/18435
Homepage http://finto.fi/seko/
Size 1231 Preferred terms (2017-02).
Languages
  • fi